வாழ்வின் முதல் ஐந்து வருடங்களில், அவர்கள் எவ்வாறு சிந்திக்கின்றனர், கற்கின்றனர், மற்றும் நடந்து கொள்கின்றனர், என்பதனை தீர்மானிப்பதற்கு வியப்பான வகையில் சிறுவர் ஒருவரின் மூளை வளரும். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு சிறுவரின் ஆற்றலில் முதல் ஐந்து வருடங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

3 மற்றும் 5 வயதுக்கு இடையில் தரமான முன்பள்ளி கற்றல் சந்தர்ப்பங்களுக்கான அணுகும் வசதியை சிறுவர்களுக்கு வழங்குதல், அவர்களுடைய அபிவிருத்திக்கு மிகவும் முக்கியமாகும்.

இலங்கையில், தரமான முன்பள்ளி பாடசாலையின் பயன்களை பெரும்பாலான சிறுவர்கள் தவறவிட்டு விடுகின்றனர். உண்மையில், 3-5 வயதானவர்களில் 48.8 சதவீதமானோர் மாத்திரமே முன்பள்ளி பாடசாலைக்குச் செல்கின்றனர்.

நம்மால் இப்போது இதனை மாற்ற முடியும்.

உறுதிமொழியில் கையெழுத்திடுங்கள்

"பாடசாலை மற்றும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு மிகச்சிறந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கி, ஐந்து வயதுக்கு குறைவான அனைத்து சிறுவர்களும், ஆகக் குறைந்தது ஒருவருடம் தரமான முன்பள்ளியின் பயன்களைப் பெறுவதனை உறுதி செய்யுமாறு இலங்கை அரசாங்கத்திடம் நான் கோருகின்றேன்"


10524 people have signed.
Let's reach 10,000!


Your personal information will be kept private and held securely. By signing, you agree that UNICEF can present your name and province publicly, to decision makers or others, on your behalf in support of this petition. You also accept UNICEF’s privacy policy for petitions, which offers more details on how your data will be used and protected.

*[Household Income and Expenditure Survey, Department of Census and Statistics, 2016]

விடயத்தை கண்டறிதல்

வாழ்வின் முதல் ஐந்து வருடங்களில், எமது மூளையில் உள்ள நியூரோன்கள் வியத்தகு விதத்தில் செக்கனுக்கு 700-1000 என்ற எண்ணிக்கையில் புதிய இணைப்புக்களை உருவாக்கும். இந்த நிலை ஒரு போதும் மீள நேராது.

சிறுவர்களின் எதிர்காலத்தை கட்டியெழுப்பும் படிக்கற்களாக இந்த இணைப்புக்கள் உள்ளன. ஆனால், சிறுவர் ஒருவருக்கு போதியளவு ஊட்டச்சத்து வழங்கப்படவில்லையெனின், வளர்க்கப்படவில்லையெனின், வன்முறையில் இருந்து அவர் முறையாக காக்கப்படவோ, பாதுகாக்கப்படவோ இல்லையெனின், அப்போது அவரது அபிவிருத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்படும். சில சந்தர்ப்பங்களில் மீளப்பெற முடியாததாக இருக்கும்.

முறையாக மூளை வளர்ச்சியடைந்த குழந்தை ஒன்றினால் நன்கு கற்கவோ அல்லது உழைக்கவோ முடியாது. தமது முழுமையான ஆற்றலுக்கு வளர்ச்சி காண முடியாமை, குழந்தை மற்றும் சமூகம் இரண்டிற்கும் பாதிப்பாக அமையும்.

குழந்தை ஒன்றின் எதிர்காலத்தில் முதல் ஆயிரம் நாட்கள் முக்கியமான தாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும். அதனைச் சரியாகச் செய்வதற்கு எமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் உள்ளது.

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும், ஆரம்ப தருணங்கள் முக்கியமானவையாகும்.

சிறுவர்களின் உரிமைகள் தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் சாசனத்தை (UNCR) பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

සිංහල     |    தமிழ     |     English

சில நடைமுறை உத்திகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

உலக சிறுவர் தின இணையத்தளத்திற்கு விஜயம் செய்யுங்கள்

எம்மைத் தொடருங்கள்.

  •  
  •  
  •  
  •