සිය ජීවිතයේ පළමු වසර පහ තුල ඔවුන් සිතන, ඉගෙනගන්නා සහ හැසිරෙන ආකාරය තීරණය කරමින් ළමයෙකුගේ මොළය විෂ්මිත වේගයකින් වර්ධනය වේ. සිය ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය සලසාගැනීමේ හැකියාව තීරණය කිරීම සඳහා මෙම පළමු වසර පහ අතිශයින්ම වැදගත් වන්නේය.

වයස අවුරුදු 3 සිට 5 අතර කාලය තුල ළමයෙකුට ගුණාත්මක පෙර පාසැල් ඉගෙනීෙමේ ප්‍රවේශයක් ලබා දීම ඔවුන්ගේ ජීවන සංවර්ධනය සඳහා අතිශයින්ම වැදගත් වන්නේය.

ශ්‍රි ලංකාවේ බොහෝ ළමුන්ට ගුණාත්මක පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිලාභ අහිමිවන්නේය. ඇත්තෙන්ම, වයස අවුරුදු 3-5 අතර ළමුන්ගෙන් පෙර පාසැල් වලට යන්නේ 48.7%ක් පමණකි.

අපට මේ තත්වය වහාම වෙනස් කළ හැකිය.

පොරොන්දුවට අත්සන් තබන්න.

"සිය පාසැල් අධ්‍යාපනයේ සහ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ලබාගැනීමේ හොඳම අවස්ථාව සලසා දීම පිණිස වයස අවුරුදු පහට අඩු සෑම ළමයෙකුටම අවම වශයෙන් එක් වසරක ගුණාත්මක පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම සහතිත කරන ලෙස මම ශ්‍රිලංකා රජයට බලකර සිටිමි."Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetchObject() on boolean in /var/www/unicef.laugfs.lk/public_html/crc/includes/petitionform.php:9 Stack trace: #0 /var/www/unicef.laugfs.lk/public_html/crc/sinhala.php(108): include() #1 {main} thrown in /var/www/unicef.laugfs.lk/public_html/crc/includes/petitionform.php on line 9